Родителска среща

Искрица - Родителска среща

На 15.09.2015г.(вторник) от 19.00ч.в НЧ Витоша ще се проведе среща на всички деца от ДТА Искрица и техните родители.
Тези,които искат да запишат децата си да танцуват при нас могат да го направят от 18.00ч. до 18.30ч. в канцеларията на читалището.

Очакваме Ви

2015-09-09