Първа група

Ден Час Зала
Понеделник 17.30 - 18.00 зала 1 етаж 1
Сряда 17.30 - 18.00 зала 1 етаж 1

Втора група

Ден Час Зала
Понеделник 18.00 - 18.45 зала 1 етаж 1
Сряда 18.00 - 18.45 зала 1 етаж 1

Трета група

Ден Час Зала
Понеделник 18.45 - 20.00 зала 1 етаж 1
Сряда 18.45 - 20.00 зала 1 етаж 1

Четвърта група

Ден Час Зала
Понеделник 20.00 - 21.30 зала 3 етаж 2
Сряда 20.00 - 21.30 зала 3 етаж 2